• ARMAT spol. s.r.o.

  Kontakt:

  email: armat@armat.cz
  Otevírací doba: Po-Pá 07:00 / 15:30
  Adresa: Řetová 82, 561 41

  IČO: 60917253,
  DIČ: CZ699003888

  Obchodní oddělení

  Ing. Milota Blažková Faltusová
  nabídky, poptávky
  tel. 465 585 258
  mob. 602 615 309

  Kamila Singerová
  péče o Vaše objednávky
  tel.: 465 585 030
  mob.: 731 106 123

  Jindřich Adam
  vedoucí obchodního oddělení
  tel:: 465 585 258
  mob. 725 746 526

  Jana Vašková
  péče o Vaše objednávky, doprava
  tel. 465 585 031
  mob. 725 456 425

  Vedoucí výroby

  Vedoucí skladování

  Tomáš Blažek
  mob. 602 122 502

  David Vološčuk DiS.
  mob. 606 699 305

  Atesty

  Účetnictví

  Petra Mužíková
  mob. 601 372 566

  Marie Suchá
  mob. 731 106 121

  Vedení společnosti

  Miroslav Faltus
  jednatel
  mob. 602 460 643
   

  Ing. Milota Blažková Faltusová
  prokura
  tel:: 465 585 258
  mob. 602 615 309

  O společnosti:

  vítejte na stránkách společnosti ARMAT spol. s r.o. Sídlo naší společnosti, výroba a její prodejní sklad se nachází v obci Řetová, v Pardubickém kraji.

  společnost byla založena uzavřením společenské smlouvy dne 20.07.1994. Orientujeme se na dodávky nerezových armatur, trubek a na výrobu potrubních dílců z nerezových ocelí, především pro potravinářský, chemický a farmaceutický průmysl.

  naše firma se orientuje především na kvalitu dodávek a spokojenost zákazníka.

  naše společnost je již od roku 1999 držitelem certifikátu ISO 9001.

  naše firma chápe jakost jako jeden z nástrojů pro další rozvoj společnosti a pro posílení pozice na trhu.

  jakost chápeme jako souhrn všech vlastností dodávaných výrobků a služeb, jež splní požadavky, očekávání a přání zákazníka.


  Cíle společnosti:

  vytvářet vhodné pracovní prostředí.

  vyrábět a dodávat výrobky vysoké jakosti, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků.

  spokojený zákazník je prvořadý cíl společnosti.

  být konkurenceschopní.


  Pro dosažení těchto cílů se společnost zavazuje, že:

  řízení jakosti bude nedílnou součástí řízení vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování politiky jakosti a stanovených cílů jakosti.

  zlepšování zavedeného procesu jakosti chápeme jako nepřetržitý a nikdy nekončící proces.

  budeme získávat a analyzovat informace o požadavcích a očekáváních našich stávajících i potenciálních zákazníků a monitorovat spokojenost zákazníků.

  budeme poskytovat aktivní služby stávajícím i potenciálním zákazníkům, doporučovat nejvhodnější výběr a použití našich výrobků.


  Od zaměstnanců očekává vedení společnosti že:

  se ztotožní s Politikou jakosti a aktivně se budou podílet na její realizaci a plnění cílů jakosti.

  budou dodržovat veškeré předpisy a dokumenty systému managementu jakosti.

  aktivně budou přistupovat k neustálému zlepšování svých činností.

  aktivně se zapojí do vzdělávacích akcí.

  budou dodržovat bezpečnostní pokyny, udržovat pořádek a zlepšovat pracovní prostředí na svých pracovištích.  Foto naší společnosti:

  Nová hala

  Administrativní budova

  Sklad potrubí

  Sklad

  Broušení trubek

  Broušení
  fitinek

  Obráběcí centrum

  Stáčení plechů

  Obráběcí centrum

  Pila

  Obráběcí centrum

  Trubky

  Profily

  Trubky

Optimalizováno pro rozlišení 1024 * 768 px, IE 7. Veškeré připomínky zasílejte na armat@armat.cz.
Vyhrazujeme si právo změny bez předchozího upozornění. Copyright © 1994-2013, ARMAT spol. s r.o.